Privacyverklaring

Partycentrum Het Dak Partycentrum Het Dak, gevestigd aan Tiendweg 9a 4142 EG Leerdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Partycentrum Het Dak
Tiendweg 9a
4142 EG Leerdam
0345-613 626
http://www.hetdak.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Partycentrum Het Dak verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Partycentrum Het Dak verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Partycentrum Het Dak verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Partycentrum Het Dak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres die wij verkrijgen via het contactformulier zullen dan ook uiterlijk 12 maanden worden bewaard. Facturen waarop persoonsgegevens staan vermeld hebben een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Partycentrum Het Dak verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Partycentrum Het Dak blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Partycentrum Het Dak uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

  • Topservers uit Nederland, Partycentrum Het Dak staat op de verser van dit hostingbedrijf.
  • Google uit de Verenigde Staten, Google Analytics houdt de statistieken bij van deze blog.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Partycentrum Het Dak gebruikt analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij je eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Partycentrum Het Dak gebruikt ook cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. Ook worden er cookies door andere bedrijven geplaatst om die de dingen, die u doet op internet, bij te houden. U kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie hierover kunt u hier vinden: Cookies, wat zijn het en wat doe ik ermee? Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics verzamelt anonieme gegevens, zodat wij kunnen zien hoe deze website gebruikt wordt. Hier kunt u het privacybeleid van Google lezen: Google privacybeleid. De cookies van Google Anaylics worden 26 maanden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Partycentrum Het Dak en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Partycentrum Het Dak wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Contact met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Partycentrum Het Dak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van SSL, uw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kunt u zien aan de URL in de adresbalk, deze begint met https://. Daarnaast ziet u ook een hangslotje in het adresbalk voor de URL. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Feesten & partijen

Recepties
Kraamfeest
Bruiloften

Over Het Dak

Info
Prijslijst

Contact

Partycentrum Het Dak
Tiendweg 9a
4142 EG  Leerdam

T 0345-613 626 (dagelijks na 13.30 uur)
E  info@hetdak.nl